ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

img

Αγγελική Πόντα

Η πληρωμή της πρώτης δόσης για το επίδομα ενοικίου θα γίνει πριν το Πάσχα, συγκεκριμένα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 15 έως τις 20 Απριλίου 2019. Μαζί με την πρώτη δόση θα πιστωθούν και τα αναδρομικά μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, για τους δικαιούχους με εγκεκριμένη αίτηση που αναφέρει ότι ο υπόχρεος είναι δικαιούχος αναδρομικών.

Ποιοι δικαιούνται το Επίδομα Στέγασης;

Αρχικά, για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης απαιτείται η προβλεπόμενη δήλωση και αποδοχή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.

Κριτήρια ένταξης :

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού καθώς και το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξής ποσά:

          

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,

- δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,

- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,

όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Τι ποσό δικαιούται το κάθε νοικοκυριό

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:- Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα- Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.


Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε διαβάζοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ epidomastegasis.gr ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επικοινωνία

  • Επικοινωνήστε μαζί μας, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην πλατφόρμα επικοινωνίας ή στο email thesvima@yahoo.com

Χρήσιμα